Lektorský tým

Mgr. Zbyněk Kovářů

 • Znalec v oboru sport, odvětví sportovní zařízení, specializace: bezpečnost a ochrana zdraví na bazénech, koupalištích a aquaparcích.
 • Autorizovaná osoba (dle zákona č.179/2006 Sb. pro profesní kvalifikace – Instruktor plavání, plavčík, mistr plavčí
 • FTK UP Olomouc
 • Diplomová práce z plavání
 • Mistr plavčí
 • Trenér plavání II. třídy
 • Cvičitel plavání II. třídy
 • Rozhodčí plavání II. třídy
 • Potápěčské kvalifikace - AOWD, AWD, (specialities:DD,WR,NV,LV)
 • VMP (vůdce malého plavidla)
 • Mezinárodní průkaz vůdce rekreačního plavidla
 • Licence of competency – BOAT LEADER´S
photo

MUDr. Petr Svačinka

 • LFH UK Praha
 • Lékař ZS Jihlava
 • Nástavbová atestace v oboru hygiena práce a nemoci z povolání
 • Vedoucí lékař – primář pro obor hygiena práce a nemoci z povolání
 • Pedagogické minimum
 • Licence ČLK pro obory všeobecné lékařství a hygiena práce a nemoci z povolání
 • Mistr plavčí
 • Cvičitel plavání II. třídy
 • Rozhodčí plavání II. Třídy
photo

Mgr. et Bc. Jakub Kovářů

 • Trenér plavání III. třídy
 • Cvičitel plavání II. třídy
 • Rozhodčí plavání III. třídy
 • Mistr plavčí
 • Instruktor plavání
photo

JUDR. Ivana Hildemannová

 • Právnická fakulta UJEP Brno
 • Státní rigorózní zkouška UJEP Brno
photo

Simona Kovářů

 • Porodní asistentka
 • Cvičitel plavání II. třídy
 • Rozhodčí plavání III. třídy
 • Plavčík
 • Instruktor plavání
 • Instruktor plavání a pohybové výchovy kojenců, batolat a dětí předškolního věku
photo