Cvičitel plavání

Absolvent získá certifikát (osvědčení), které dokládá absolvování odborného školení v oblasti výuky plavání. Je určeno především pro pracovníky plaveckých škol a pracovníky školských zařízení s vlastním bazénem, kteří vedou plaveckou výuku.

Podnikající subjekt v oblasti výuky plavání (např. plavecká škola) je povinen zajistit výkon této činnosti pouze fyzickými osobami splňující požadavky tzv. odborné způsobilosti. Odbornou způsobilost lze získat absolvováním kurzu cvičitele plavání ve vzdělávací instituci tělovýchovného zaměření (v souladu s Přílohou č.5 zákona č. 455/1991 Sb.).

Termíny školení

Termíny školení: Žďár nad Sázavou

  • 21.2.2022 - 22.2.2022 (změna termínu vyhrazena)

Doplňující informace o školení ve městě Žďár nad Sázavou:

Program školení: 21.2. od 12,00-14,00 na bazéně ve vodě - praxe, 14,00 – 17,30 zasedací místnost – teorie. 22.2. stejný program.

Další termín školení cvičitelů plavání bude upřesněn po přihlášení dostatečného počtu uchazečů. Přihlášky zašlete na mail: vodnidozor@gmail.com. O termínu a místě školení Vás budeme informovat.

Cena školení

  • školení cvičitel plavání - 3 000 Kč

Platba

  • Platby všech školení před zahájením kurzu na účet 143 111 3028/3030 (doklad o zaplacení převodem s sebou při zahájení kurzu) nebo hotově při zahájení kurzu.
  • Faktura bude vystavena a zaslána mailem na vyžádání. Jako variabilní číslo uveďte datum narození a do zprávy pro příjemce svoje jméno.

Informace o školení

Na základě úspěšného absolvování kurzu Cvičitel plavání získá absolvent teoretické i praktické dovednosti potřebné k samostatnému vedení výuky plavání.

Účastníci získají znalosti o celkové problematice výuky plavání po stránce anatomické fyziologické, psychomotorické, metodologické, zdravotní, psychologické a pedagogické.

Absolvent je schopen poskytnout záchranu a 1. Pomoc, ovládá prevenci tonutí, ovládá strategii vyučovacích metod a postupů k výuce plavání a vodní bezpečnosti účastníků kurzů plavání.

Rozsah školení:

  • 16 hodin (2 dny).

Vstupní požadavky

  • věk 18 let,
  • dovednost plavání.

Přihláška