Instruktor plavání

Absolvent získá certifikát (osvědčení), které opravňuje držitele k vydání živnostenského oprávnění v příslušném oboru. Je určeno především pro profesionální pracovníky plaveckých škol a pracovníky školských zařízení s vlastním bazénem, kteří vedou plaveckou výuku.

Informace o školení

Termíny pro rok 2022 budou určeny dle počtu přihlášených účastníků.

Další termín školení cvičitelů plavání bude upřesněn po přihlášení dostatečného počtu uchazečů. Přihlášky zašlete na mail: vodnidozor@gmail.com. O termínu a místě školení Vás budeme informovat.

Cena školení

 • 6 000,- Kč

Platba

 • Platby všech školení před zahájením kurzu na účet 143 111 3028/3030 (doklad o zaplacení převodem s sebou při zahájení kurzu) nebo hotově při zahájení kurzu.
 • Faktura bude vystavena a zaslána mailem na vyžádání. Jako variabilní číslo uveďte datum narození a do zprávy pro příjemce svoje jméno.

Informace o školení

Na základě úspěšného absolvování vzdělávacího programu uchazeč získá teoretické i praktické kompetence v metodické, didaktické, pedagogické, zdravotní, psychomotorické a hygienické problematice cvičitele plavání.

Účastníci získávají znalosti o celkové problematice výuky plavání po stránce anatomické fyziologické, antropologické, psychomotorické, metodologické, sociální, zdravotní, psychologické a pedagogické.

Absolvent je schopen poskytnout záchranu a 1. Pomoc, ovládá prevenci tonutí, ovládá strategii vyučovacích metod a postupů k výuce plavání a vodní bezpečnosti účastníků kurzů plavání.

Po úspěšném absolvování kurzu bude absolventovi udělena zároveň i licence „Vodní dozor junior“.

Zkouškové požadavky

Obecná část:

 1. 1. písemný test z anatomie, fyziologie, traumatologie a 1.pomoci – 45 otázek.
 2. 2. písemný test z techniky a didaktiky plavání a záchrany tonoucích – 45 otázek.

Specializace:

 1. 1. praxe - metodický výstup – vedení tréninkové jednotky výuky plavání.
 2. 2. praxe - praktická zkouška záchrany tonoucího, 1. pomoci a KPR.
 3. 3. obhajoba písemné přípravy kurzu – plavecká výuka.

Rozsah školení

 • Pro uchazeče s maturitou 150 hodin,
 • Pro uchazeče bez maturity 200 hodin.

Vstupní požadavky

 • dosažení věku 18 let,
 • ukončené základní vzdělání,
 • dovednost plavání a potápění.

Přihláška