Rozšíření licence Záchranářské minimum na Vodní dozor senior – VDs

Vodní dozor senior je pracovník provozovatele vodního areálu, odpovědný za prevenci úrazů a bezpečnost návštěvníků vodního areálu, který má platné osvědčení o absolvování kurzu vodního dozoru – junior ve školícím zařízení v souladu s licenčními požadavky oborových asociací a s ČSN EN 15288-2 pro hloubku vody nad 1,6 m (dle TNV 94 0920-1).

Účastníci kurzů rozšíření na licenci VDs musí absolvovat předepsanou hodinovou dotaci – 8 hodin (1 den) a úspěšně absolvovat zkoušky.

Informace o školení

Vstupní požadavky

 • věk 18 let,
 • licence záchranářské minimum,
 • uchazeč má fyzické a mentální předpoklady plnit úkoly, které vyplývají z náplně práce pracovní pozice Vodní dozor junior,
 • zaslání vyplněné přihlášky.

Termíny školení: Jihlava

 • 27.3.2022
 • 17.4.2022
 • 22.5.2022
 • 19.6.2022

Doplňující informace o školení ve městě Jihlava:

Zahájení v neděli na plaveckém bazénu na ulici E.Rošického (mapka zde:) v 8,00 a plánované ukončení v 16,00.

Plavecký oděv – dívky jednodílné plavky, chlapci – tělové plavky !!!

Cena školení

 • Rozšíření licence na vodní dozor senior - 1 000 Kč

Platba

 • Platby všech školení před zahájením kurzu na účet 143 111 3028/3030 (doklad o zaplacení převodem s sebou při zahájení kurzu) nebo hotově při zahájení kurzu.
 • Faktura bude vystavena a zaslána mailem na vyžádání. Jako variabilní číslo uveďte datum narození a do zprávy pro příjemce svoje jméno.
 • Objednavatel (uchazeč) zašle podklady pro fakturaci v přihlášce a zajistí, aby uchazeči měli s sebou kopii stávající licence.

Zkouškové požadavky

Způsob ověření dovedností a znalostí – teorie

 1. 1. Test ze zdravovědy a teorie KPR.

Způsob ověření dovedností a znalostí – praxe

 1. 1. Uspokojivým způsobem zvládnout techniku plavání.
 2. 2. Uspokojivým způsobem zvládnout techniku plavání pod vodou, předvést vylovení 3 puků z hloubky 1,6 – 1,8 m.
 3. 3. Výdrž na dně bazénu v poloze vleže.
 4. 4. Praktické zvládnutí KPR v modelové situaci na bazéně po předchozím zatížení.
 5. 5. Praktické předvedení záchranné akce pasivního tonutého.

Přihláška